18+ BeGambleAware

Obchodní Podmínky

Všeobecné podmínky a informace

Vítejte na stránce kasinoczech10.cz!

Tyto podmínky nastiňují pravidla a předpisy pro používání webových stránek Casino10 Network, které se nacházejí na adrese https://kasinoczech10.cz/.

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání kasinoczech10.cz, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Na tyto podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení o vyloučení odpovědnosti a všechny smlouvy se vztahuje následující terminologie: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ se týká vás, osoby, která se přihlašuje na tomto webu a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „My sami“, „My“, „Naše“ a „My“ se vztahuje na naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se týká klienta i nás samotných. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem splnění potřeb klienta v souvislosti s poskytováním služeb uvedených společností, v souladu s a podléhá platnému nizozemskému právu. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velkých písmenech a/nebo oněch či oněch se považuje za zaměnitelné, a tedy za odkazující na totéž.

Cookies

Používáme používání cookies. Vstupem na kasinoczech10.cz jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů sítě Casino10.

Většina interaktivních webů používá soubory cookie, které nám umožňují načíst údaje o uživateli při každé návštěvě. Naše webové stránky používají soubory cookie, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily návštěvníkům našich webových stránek. Někteří naši affiliate/reklamní partneři mohou také používat cookies.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, Casino10 Network a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na kasinoczech10.cz. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat z kasinoczech10.cz pro své vlastní osobní použití s ​​výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

Znovu publikujte materiál z kasinoczech10.cz

Prodávejte, pronajímejte nebo sublicencovejte materiál z kasinoczech10.cz

Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z kasinoczech10.cz

Redistribuujte obsah z kasinoczech10.cz

Tato smlouva začíná dnem této smlouvy. Naše podmínky byly vytvořeny pomocí generátoru smluvních podmínek.

Části této webové stránky nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webové stránky. Casino10 Network nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti Casino10 Network, jejích zástupců a/nebo poboček. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která své názory a názory zveřejňuje. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese Casino10 Network odpovědnost za Komentáře ani za žádnou odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu Komentářů na tento web.

Casino10 Network si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstraňovat komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto smluvních podmínek.

Ručíte a prohlašujete, že:

Máte právo zasílat komentáře na naše webové stránky a mít k tomu všechny potřebné licence a souhlasy; Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany; Komentáře neobsahují hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný ani jinak nezákonný materiál, který by narušoval soukromí Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodních nebo vlastních nebo prezentujících komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit. Tímto udělujete Casino10 Network nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích.

Hypertextový odkaz na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

Vládní agentury; Vyhledávače; Zpravodajské organizace; Online distributoři adresářů mohou odkazovat na naši Webovou stránku stejným způsobem, jako hypertextový odkaz na Webové stránky jiných uvedených společností; a Akreditované firmy v celém systému kromě žádání neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních skupin pro získávání finančních prostředků, které nesmí odkazovat na náš web. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; (b) neznamená nepravdivě sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu webu propojující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje; webové stránky komunity dot.com; sdružení nebo jiné skupiny zastupující charity; online distributoři adresářů; internetové portály; účetní, právní a poradenské firmy; a vzdělávací instituce a obchodní sdružení. Schválíme žádosti o propojení od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) kvůli odkazu nebudeme vypadat nepříznivě na sebe nebo na naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) prospěch z viditelnosti hypertextového odkazu pro nás kompenzuje absenci sítě Casino10; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; (b) nepravdivě neznamená sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu webu propojující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu Casino10 Network. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní informace a také adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které byste chtěli odkaz. Na odpověď počkejte 2–3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky hypertextově odkazovat takto:

Použitím našeho názvu společnosti; nebo Použitím jednotného vyhledávače zdrojů, ke kterému je připojeno; nebo Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky, na který je odkazováno, to dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce propojující strany. Bez propojení licenční smlouvy o ochranné známce nebude povoleno používat logo Casino10 Network ani jiná umělecká díla.

iFrames Bez předchozího souhlasu a písemného svolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte, že nás budete chránit a bránit před všemi nároky, které na vašem webu rostou. Na žádném Webu by se neměl objevit žádný odkaz, který by mohl být interpretován jako urážlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo obhajuje porušení či jiné porušení práv třetích stran.

Vaše soukromí Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů

Vyhrazení práv

Vyhrazujeme si právo požádat o odstranění všech odkazů nebo konkrétních odkazů na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Rovněž si vyhrazujeme právo kdykoli upravit tyto podmínky a zásady jejich propojení. Neustálým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami spojování a budete je dodržovat.

Odstranění odkazů z našeho webu Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme zavázáni k tomu, abychom odpovídali přímo vám.

Nezaručujeme správnost informací na těchto webových stránkách, neručíme za jejich úplnost ani přesnost; ani neslibujeme zajistit, aby webové stránky zůstaly k dispozici nebo aby byl materiál na webových stránkách aktualizován.

Prohlášení V maximální míře povolené platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto prohlášení nebude:

omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob; omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení; omezit jakékoli naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo vyloučit jakékoli naše nebo vaše závazky, které nemusí být vyloučeny podle platných zákonů. Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v tomto oddíle a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí veškeré závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z přečinu a za porušení zákonných povinností.

Dokud budou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
22Bet
star star star star star
44 hlasů
100% zа рrvní vklаd
Uvítací Bonus
Váš Uvítací Bonus
Uvítací Bonus
100% zа рrvní vklаd
44 hlasů
Způsoby Vkladu
BitcoinPaysafe CardSkrillVisa
Nejlepší Nabízená
Uvítací Bonus
€500 + 200 FS
43 hlasů
Způsoby Vkladu
BitcoinMiFinitySkrillSMSVisa
Nejlépe Hodnocené
Uvítací Bonus
100% až do €300
48 hlasů
Způsoby Vkladu
BitcoinPaysafe CardSkrillVisa
Žhavé a Oblíbené