18+ BeGambleAware

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Datum platnosti: 4/27/2020

01. Úvod

Vítejte na Casino10.

Casino10 (“my”, nebo “náš”) spravuje https://kasinoczech10.cz/ (dále jen jako “Služba”).

Naše Zásady ochrany osobních údajů upravují vaši návštěvu https://kasinoczech10.cz/ a vysvětlují, jakým způsobem sbíráme, chráníme a předáváme údaje, které jsou výsledkem vašeho využívání naší Služby.

Údajů využíváme pro poskytování a zlepšování Služby. Využíváním Služby souhlasíte se sběrem a používáním údajů v souladu s těmito zásadami. Pokud není uvedeno jinak v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, jsou podmínky v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejného významu, jako Pravidla a Podmínky.

Naše Pravidla a Podmínky (“Podmínky”) definují veškeré využívání naší Služby a spolu se Zásadami pro ochranu osobní údajů definují vámi udělený souhlas (“souhlas”).

02. Definice

SLUŽBA znamená webové stránky https://kasinoczech10.cz/, které spravuje Casino10.

OSOBNÍ ÚDAJE znamenají údaje o živém jedinci, který může být těmito údaji identifikován (nebo těmito a dalšími údaji v našem vlastnictví nebo jejichž vlastnictví může vzniknout).

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ jsou údaje sbírány automaticky, ať již generováním v rámci používání Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba návštěvy stránky).

COOKIES jsou malé soubory ukládané na vašem zařízení (počítač nebo mobilní telefon).

KONTROLOR ÚDAJŮ je fyzická nebo právnická osoba (samostatná nebo sdružení více osob), které určují účely, pro které a jakým způsobem jsou nebo budou jakékoliv osobní údaje zpracovávány. Pro potřeby těchto Zásada ochrany osobních údajů jsme Kontrolorem údajů vašich dat.

ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ (NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB) je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Kontrolora údajů. Za účelem efektivnějšího zpracovávání vašich údajů můžeme využívat Poskytovatelů služeb.

SUBJEKT ÚDAJŮ je jakákoliv živá osoba, jež je subjektem Osobních údajů.

UŽIVATEL je jedince využívající našich Služeb. Uživatel je jedinec využívající naši Službu. Uživatel je jedinec využívající naši Službu. Uživatel je v souladu se Subjektem DAt, který je subjektem Osobních údajů.

03. Sběr a využívání informací

Sbíráme několik různých druhů údajů pro různé účely, a to pro poskytování našich Služeb vám.

04. Typ sbíraných údajů

Osobní údaje

Během využívání naší Služby vás můžeme požádat o poskytnutí některých identifikovatelných osobních údajů, kterých je možné využít pro váš kontakt nebo identifikaci (“Osobní údaje”). Mezi osobní identifikovatelné údaje mohou patřit například následující:

0.1. E-mailová adresa

0.2. Křestní jméno a příjmení

0.3. Telefonní číslo

0.4. Adresa, Stát, Oblast, PSČ, Město

0.5. Cookies a využívání dat

Vaše Osobní údaje můžeme využívat pro kontaktování v rámci newsletterů, marketingu nebo promočních materiálů a dalších informací, které vás mohou zajímat. Z této komunikace se můžete kdykoliv odhlásit, a to využitím odkazu pro odhlášení.

Údaje o používání

Dále můžeme sbírat informace, které vás internetový prohlížeč zasílá s každou návštěvou naší Služby nebo v případě využívání Služby skrze mobilní zařízení (“Údaje o používání”).

Do těchto Údajů o používání mohou spadat údaje, jako jsou adresy Internetového protokolu počítače (IP adresa), typ internetového prohlížeče, navštívené stránky Služby, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na daných stránkách, unikátní identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

V rámci přístupu ke Službě využitím mobilních zařízení mohou tyto Údaje o používání zahrnovat typ mobilního zařízení, vaše unikátní ID mobilního zařízení, IP adresa mobilního zařízení, mobilní operační systém, typ využívaného mobilního internetového prohlížeče, unikátní identifikátor zařízení a další diagnostické údaje.

Údaje Cookies

Využíváme souborů cookies a podobné tracking technologie pro sledování aktivity na našich Službách a uchováme určité informace.

Cookies jsou soubory, které obsahují malé množství dat do kterého mohou spadat anonymní unikátní identifikátory. Cookies jsou zasílány na váš internetový prohlížeč z webové stránky a dále ukládány na vašem zařízení. Mezi další tracking technologie patří beacons, tagy a skripta, ty sbírají a sledují informace pro zlepšení a analytiku naší Služby.

Ve svém internetovém prohlížeči můžete nastavit zákaz vůči všem cookies souborům nebo indikovat, kdy jsou cookies odesílány. V případě neudělení souhlasu se soubory cookies může dojít ke znemožnění využívání některých aspektů našich Služeb.

Příklady Cookies, které používáme:

4.1. Session Cookies: Využíváme Session Cookies pro spravování naší Služby.

4.2. Preference Cookies: Využíváme Preference Cookies pro zapamatování vašich preferencí a dalších různých nastavení.

4.3. Security Cookies: Využíváme Security Cookies pro účely bezpečnosti.

4.4. Reklamní Cookies: Reklamní Cookies jsou využívání pro zobrazování reklam, které jsou relevantní vůči vámi a vašemu zájmu.

Ostatní údaje

V rámci využívání naší Služby můžeme dále sbírat následující údaje: pohlaví, věk, datum narození, místo narození, informace o cestovním pase, občanství, registrace v místě bydliště a platná adresa, telefonní číslo (pracovní, mobilní), údaje o dokumentaci o vzdělání, kvalifikace, profesní trénink, dohoda o zaměstnání, dohody o zachování mlčenlivosti, informace o bonusech a kompenzacích, informace o rodinném stavu, členech rodiny, rodné číslo (nebo dalších daňových identifikátorech), místo kanceláře a další údaje.

05. Využívání údajů

Casino10 využívá sbírané údaje pro následující účely:

0.1. pro poskytování a zachování našich Služeb;

0.2. za účelem informování o změnách Služeb;

0.3. pro možnost účasti na interaktivních prvcích naší Služby, pokud se tak rozhodnete;

0.4. za účelem poskytnutí zákaznické podpory;

0.5. pro potřeby analýzy nebo cenných informací pro zlepšení naší Služby;

0.6. pro monitoring využívání našich Služeb;

0.7. za účelem odhalení, zabránění a řešení technických problémů;

0.8. pro naplnění jakéhokoliv dalších účelu, který byl předmětem poskytování údajů;

0.9. za účelem splnění povinností a prosazení našich práv vyplývajících z jakéhokoliv smluvního vztahu mezi vámi a námi, včetně plateb a sběrů;

0.10. pro poskytování upozornění ohledně vašeho účtu a/nebo předplatného, včetně jeho expirace a upozornění o obnovení, e-mailové instrukce apod.

0.11.pro poskytování zpráv, speciálních nabídek a všeobecných informací o dalších produktech, službách a událostech, které jsou v naší nabídce a jsou podobné již zakoupeným nebo získaným produktům, pokud vámi není udělen nesouhlas se získáváním takových informací;

0.12. jakýmkoliv dalším způsobem, který můžeme popsat, pokud poskytnete informace;

0.13. z jakéhokoliv dalšího důvodu, pokud poskytnete souhlas.

06. Uchovávání údajů

Vaše Osobní údaje uchováváme pouze po tu dobu, která je nutná dle účelů stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a využívat do míry nutné pro soulad s našimi zákonnými povinnostmi (například v případě povinnost uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), pro řešení sporů a pro prosazení našich dohod a podmínek.

Dále budeme uchovávat Využívání údajů pro potřeby interní analýzy. Využívání dat je všeobecně uchováváno po kratší období, s výjimkou dat pro účely posílení zabezpečení nebo pro zvýšení funkčnosti našich Služeb, nebo v případě zákonné povinnosti uchovávání těchto údajů po delší období.

07. Přenos údajů

Vaše údaje, včetně Osobních údajů, mohou být přenášeny na, a spravovány na, počítačích s umístěním mimo stát vašeho bydliště, regionu, země nebo jiné vládní jurisdikce, kde se mohou zákony pro ochranu osobních údajů lišit od vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo oblast Malty a rozhodnete se poskytnout nám vaše údaje, upozorňujeme, že přenášíme údaje (včetně Osobních údajů) na Maltu, kde jsou dále zpracovávány.

Souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, následované předáním těchto údajů, jsou považovány za souhlas s přenosem dat. Casino10 podnikne přiměřeně nutné kroky pro zajištění bezpečného zacházení s osobními údaji a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Nebude proveden žádný přenos vašich Osobních údajů do společnosti nebo země, pokud neexistuje adekvátní důvodu, včetně bezpečnosti vašich údajů a dalších osobních informací.

08. Zveřejnění údajů

Sbírané nebo vámi předané Osobní údaje mohou být zveřejněny:

0.1. Zveřejnění bezpečnostním složkám

Za určitých okolností může být po nás vyžádáno zveřejnění vašich Osobních údajů zákonem nebo na základně pádného důvodu ze strany veřejných orgánů.

0.2. Obchodní transakce

V případě účasti naší nebo naší pobočky, na fúzi, akvizici nebo prodeji aktiv, může dojít k převedení vašich Osobních údajů.

0.3. Ostatní případy. Dále mohou být vaše Osobní údaje zveřejněny v případech:

0.3.1. pro naše pobočky a partnery;

0.3.2. dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, jejichž služeb je využíváno pro naše podnikání;

0.3.3. pro naplnění účelů, za kterými byly údaje poskytnuty;

0.3.4. za účelem zveřejnění vašeho loga na našich stránkách;

0.3.5. za jakýmikoliv námi uvedenými účely, v rámci vašeho poskytnutí informací;

0.3.6. s vaším souhlasem v jakýchkoliv dalších případech;

0.3.7. pokud věříme, že zveřejnění je nutné nebo odpovídá ochraně práv, majetku nebo bezpečí Společnosti, našich zákazníků a dalších.

09. Zabezpečení údajů

Zabezpečení vašich údajů je pro nás důležité, je však nutné mít na paměti, že žádná metoda přenosu dat využitím internetu nebo metoda elektronické úschovy, není 100 % bezpečná. Ačkoliv usilujeme využít komerčně akceptovatelné způsoby pro ochranu vašich Osobních údajů, nemůžeme zajistit jejich naprosté zabezpečení.

10. Poskytovatelé služeb

Může dojít k zaměstnání společností třetích stran a jedinců pro potřeby naší Služby (“Poskytovatelé služeb”), poskytují Službu našim jménem, provádějí služby ve spojení se Službou nebo asistují s analytikou využívání našich Služeb.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim Osobním údajům pouze za účelem naplnění těchto úkolů našim jménem a mají povinnost nezveřejňovat a nevyužívat údaje pro jakékoliv další účely.

11. Analytika

Může být využito Poskytovatelů služeb třetích stran za účelem monitoringu a analytice používání našich Služeb.

12. CI/CD nástroje

Může být využito Poskytovatelů služeb třetích stran pro automatizovaný proces vývoje našich Služeb.

13. Inzerce

Může být využito Poskytovatelů služeb třetích stran za účelem zveřejnění reklamy, za účelem udržení naší Služby.

14. Behaviorální Remarketing

Může být využíváno služeb remarketingu na webových stránkách třetích stran vůči vám, a to po návštěvě naší Služby. My a naši obchodníci třetích stran, využíváme souborů cookies za účelem informování, optimalizování a zveřejňování reklam na základě vaší předešlé návštěvy naší Služby.

15. Odkazy na další stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na další stránky, které nejsou námi provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany dojde k přesměrování na stránky třetí strany. Výrazně doporučujeme seznámit se se Zásadami ochrany osobních údajů na každé navštívené stránce.

Nad jejich obsahem nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, ochranu osobních údajů nebo praktiky jakékoliv stránky třetí strany nebo jejich služeb.

16. Soukromí dětí

Naše služby nejsou určeny využívání dětmi mladšími 18 let (“Dítě” nebo “Děti).

Vědomě neshromažďujeme identifikovatelné osobní údaje od Dětí mladších 18 let. Pokud máte povědomí o tom, že nám Dítě předalo své Osobní údaje, kontaktujte nás prosím. V případě, že si uvědomíme sběru Osobních údajů od dětí bez ověření rodičovského souhlasu, podnikneme kroky pro odstranění těchto informací z našich serverů.

17. Reference

Základ Zásad osobních údajů byl vytvořen využitím PolicyMaker.io, bezplatné webové aplikace pro generování vysoce kvalitních legálních dokumentů. Generátor zásada ochrany osobních údajů od PolicyMaker je jednoduchý a bezplatný nástroj, který vytváří vynikající šablonu zásad osobních údajů pro webové stránky, blog, online obchod nebo aplikace.

18. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. O jakýchkoliv změnách budete upozornění nahráním nové verze Zásad ochrany osobních údajů na tuto stránku.

Upozorníme vás e-mailem a/nebo upozorněním na naší Službě a to předtím, než budou změny uvedeny v platnost a aktualizujeme “den platnosti” na začátku tohoto dokumentu Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujete se čas od času projít tyto Zásady ochrany osobních údajů. Změny Zásad ochrany osobních údajů jsou platné ode dne jejich publikace na této stránce.

19. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu: [email protected].

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
22Bet
star star star star star
44 hlasů
100% zа рrvní vklаd
Uvítací Bonus
Váš Uvítací Bonus
Uvítací Bonus
100% zа рrvní vklаd
44 hlasů
Způsoby Vkladu
BitcoinPaysafe CardSkrillVisa
Nejlepší Nabízená
Uvítací Bonus
€500 + 200 FS
43 hlasů
Způsoby Vkladu
BitcoinMiFinitySkrillSMSVisa
Nejlépe Hodnocené
Uvítací Bonus
100% až do €300
48 hlasů
Způsoby Vkladu
BitcoinPaysafe CardSkrillVisa
Žhavé a Oblíbené